Open Source Pizza project visual style. Done for Dodo Pizza.

stickers_2
box_2
posters_2
STICKERS-01
STICKERS-02
STICKERS-03-1
elements-01
elements-02
chat_b
newspaper_2
display_2
pizza_2
dodo_digital-01_b
dodo_digital-02a
dodo_digital-07b

Rethinking the NFL. A personal study of the iconic American sports brand.

ALL_a

← swipe to view →

Birds Records label visual style. Designed for WWF x Yandex Music.

INTRO_a
LB_04
LB_02
BIG_1a
BIG_2a
LB_05a
LB_03
word
birds
all
LB_06
LB_07
LB_08
B_COLORS
LB_01
pin_2
pin_1
LB_09
text
BR_SITE_01
BR_SITE_02
BR_SITE_03
BR_SITE_04
BR_SITE_05
BR_SITE_06
BR_SITE_07
BR_SITE_08
BR_SITE_09
BR_social

RUSSIA

Moscow / Murmansk / Kandalaksha / Petrozavodsk / Kizhi / Volkhov / Saint Petersburg / Petergof /
Lomonosov / Kronstadt / Vyborg / Pskov / Velikiy Novgorod / Tver / Sergiyev Posad / Aleksandrov / 
Rostov Velikiy / Yaroslavl / Ivanovo / Vladimir / Nizhniy Novgorod / Samara / Orenburg / Kandurovka /
Orsk / Chelyabinsk / Ufa / Ulyanovsk / Kazan / Agryz / Perm / Yekaterinburg / Tyumen / Omsk /
Novosibirsk / Krasnoyarsk / Irkutsk / Slyudyanka / Ulan-Ude / Chita / Skovorodino / Blagoveshchensk /
Birobidzhan / Khabarovsk / Nakhodka / Vladivostok / Saratov / Volgograd / Astrakhan / Derbent /
Makhachkala / Gudermes / Mineralnye Vody / Pyatigorsk / Kislovodsk / Krasnodar /
Rostov-on-Don / Voronezh / Smolensk

Moscow / Murmansk / Kandalaksha / Petrozavodsk / Kizhi / Volkhov / Saint Petersburg / Petergof /
Lomonosov / Kronstadt / Vyborg / Pskov / Velikiy Novgorod / Tver / Sergiyev Posad / Aleksandrov / 
Rostov Velikiy / Yaroslavl / Ivanovo / Vladimir / Nizhniy Novgorod / Samara / Orenburg / Kandurovka /
Orsk / Chelyabinsk / Ufa / Ulyanovsk / Kazan / Agryz / Perm / Yekaterinburg / Tyumen / Omsk /
Novosibirsk / Krasnoyarsk / Irkutsk / Slyudyanka / Ulan-Ude / Chita / Skovorodino / Blagoveshchensk /
Birobidzhan / Khabarovsk / Nakhodka / Vladivostok / Saratov / Volgograd / Astrakhan / Derbent /
Makhachkala / Gudermes / Mineralnye Vody / Pyatigorsk / Kislovodsk / Krasnodar /
Rostov-on-Don / Voronezh / Smolensk

Moscow / Murmansk / Kandalaksha / Petrozavodsk / Kizhi / Volkhov / Saint Petersburg / Petergof /
Lomonosov / Kronstadt / Vyborg / Pskov / Velikiy Novgorod / Tver / Sergiyev Posad / Aleksandrov / 
Rostov Velikiy / Yaroslavl / Ivanovo / Vladimir / Nizhniy Novgorod / Samara / Orenburg / Kandurovka /
Orsk / Chelyabinsk / Ufa / Ulyanovsk / Kazan / Agryz / Perm / Yekaterinburg / Tyumen / Omsk /
Novosibirsk / Krasnoyarsk / Irkutsk / Slyudyanka / Ulan-Ude / Chita / Skovorodino / Blagoveshchensk /
Birobidzhan / Khabarovsk / Nakhodka / Vladivostok / Saratov / Volgograd / Astrakhan / Derbent /
Makhachkala / Gudermes / Mineralnye Vody / Pyatigorsk / Kislovodsk / Krasnodar /
Rostov-on-Don / Voronezh / Smolensk

Moscow / Murmansk / Kandalaksha / Petrozavodsk / Kizhi / Volkhov /
Saint Petersburg / Petergof / Lomonosov / 
Kronstadt / Vyborg / Pskov /
Velikiy Novgorod / Tver / Sergiyev Posad / Aleksandrov / Rostov Velikiy / 
Yaroslavl / Ivanovo / Vladimir / Nizhniy Novgorod / Samara / Orenburg /
Kandurovka / Orsk / Chelyabinsk / 
Ufa / Ulyanovsk / Kazan / Agryz / Perm / 
Yekaterinburg / Tyumen / Omsk / Novosibirsk /Krasnoyarsk / Irkutsk / 
Slyudyanka / Ulan-Ude / Chita / Skovorodino / Blagoveshchensk / Birobidzhan / 
Khabarovsk / Nakhodka /
Vladivostok / Saratov / Volgograd / Astrakhan /
Derbent / Makhachkala / Gudermes / Mineralnye Vody /
Pyatigorsk /
Kislovodsk / Krasnodar / Rostov-on-Don / Voronezh / Smolensk

Moscow / Murmansk / Kandalaksha / Petrozavodsk / Kizhi /
Volkhov / Saint Petersburg / Petergof / Lomonosov /
Kronstadt / Vyborg / Pskov / Velikiy Novgorod / Tver /
Sergiyev Posad / Aleksandrov / Rostov Velikiy / 
Yaroslavl /
Ivanovo / Vladimir / Nizhniy Novgorod / Samara / Orenburg /
Kandurovka / Orsk / Chelyabinsk / 
Ufa / Ulyanovsk / Kazan /
Agryz / Perm /Yekaterinburg / Tyumen / Omsk / Novosibirsk /
Krasnoyarsk / Irkutsk / 
Slyudyanka / Ulan-Ude / Chita /
Skovorodino / Blagoveshchensk / Birobidzhan / Khabarovsk /
Nakhodka / 
Vladivostok / Saratov / Volgograd / Astrakhan /
Derbent / Makhachkala / Gudermes / Mineralnye Vody /
Pyatigorsk / Kislovodsk / Krasnodar / Rostov-on-Don /
Voronezh / Smolensk

globe_3

A photo archive of a three-month train trip around Russia.
Taken on the Pixel 4a 5G.

A photo archive of a three-month train trip around Russia.
Taken on the Pixel 4a 5G.

A photo archive of a three-month train trip around Russia.
Taken on the Pixel 4a 5G.

A photo archive of a three-month train trip around Russia.
Taken on the Pixel 4a 5G.

A photo archive of a three-month train trip around Russia. Taken on the Pixel 4a 5G.

Nocturnal animals. A series of posters for McDonald's McCafé.

01_RAC_MCD
02_CAT_MCD
03_OWL_MCD
04_DOG_MCD
mcd

Pong bar visual identity.

PONG_INTRO
logo_red
logo_green
PONG_POSTER-3
PONG_POSTER-1a
PONG_POSTER-2
PONG_POSTER-5a
PONG_POSTER-4a
PONG_POSTER-6
cards_c
cap_pong

FC Kazanka identity. Done for FC Lokomotiv Moscow.

intro
KZNK_1
KZNK_2
kznk_kits
KZNKA_6a
KZNK_3
K_FLAG

Belarus Airlines branding concept.

INTRO
LOGO
LOGO_LIVERY
PLANE_BELARUS_b
AD_1
AD_2b
label_1
label_2
label_3
site_a
icon
watch_a
meal_belarus_b
cup-1
Back to top Arrow